Jos tavara kaikesta huolimatta rikkoutuu

Vakuutukset on hyvä olla kunnossa kaiken varalta

Muuttajan muistilista Muuta muistettavaa
Lähtökohtaisesti tavaroiden asianmukainen pakkaaminen on tilaajan vastuulla. Tästä voidaan kuitenkin poiketa erillisellä sopimuksella.

Tavaran rikkoutumisen aiheuttamista kustannuksista ja niiden korjaamisesta sovitaan yleensä etukäteen tilaajan ja muuttofirman kesken.

Ellei toisin ole sovittu, asianmukainen pakkaaminen on aina tilaajan vastuulla, ja muuttoyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan puutteellisestä pakkaamisesta aiheutuneita vahinkoja.

Lahden Muuttoexpertit on vakuuttanut toimintansa lakisääteisen tie- ja kuljetusvakuutuksen lisäksi vastuuvakuutuksella. Tie- ja kuljetusvakuutuksessa korvaussumma on 20 euroa/kuljetettava kilo. Vastuuvakuutus on mitoitettu sattuneen vahingon mukaan korvattavaksi.

Näiden lisäksi tilaajan on ehdottoman tärkeää tarkistaa oman kotivakuutuksen korvausehdot muuttovahinkojen osalta.